• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Informatie/Selectiegroepen             
 
Het is fantastisch als leden door onze leiding geselecteerd worden voor één van de selectieploegen.                                             We gaan er van uit dat ieder selectielid zich met veel plezier voor 100% zal inzetten tijdens trainingen en wedstrijden.
Deze inzet betekent ook dat ouders achter de keuze moeten staan als hun kind deel uitmaakt van een selectieploeg. 
In het nieuwe seizoen na de zomer vakantie wordt er bekeken welk selectieniveau het beste bij een selectielid past.              Aan het eind van een seizoen kan het dus zijn dat een lid in een hogere of lagere selectie geplaatst wordt of dat het lid de selectie moet verlaten. Ieder selectielid heeft aan het begin van elk seizoen opnieuw een proeftijd van enkele weken. Nieuwe, talentvolle leden kunnen middels auditie, onderlinge wedstrijden of middels een uitnodiging een kans krijgen in één van de selecties. Nieuwe leden krijgen een proeftijd van 8 weken. Tijdens of na die proeftijd wordt door de docent meegedeeld of het lid een basisplaats in de betreffende selectiegroep krijgt of niet. 
VERWACHTINGEN
We verwachten van onze selectieleden maximale inzet tijdens trainingen, demonstraties én wedstrijden. Je zit immers niet voor niets in een selectieteam. Allereerst staat het plezier in het dansen en veel nieuwe technieken willen leren voorop! Dit kan alleen met een positieve en actieve houding. Voor deze lessen moet je veel motivatie hebben en aandacht besteden aan je eigen ontwikkeling. Het verwachtingspatroon is groter. Verantwoording tegenover jezelf en tegenover de groep wordt vereist. Dit is nodig om op de juiste manier te kunnen blijven werken in de training.
Iedereen neemt deel aan de wedstrijden en demonstraties die gepland worden door de docent, je laat je team niet in de steek. Als er een belangrijke event nadert, dan plant de docent indien nodig extra trainingen in wat ruim van te voren gezamenlijk wordt besproken. Aanwezigheid is een voorwaarde om als onderdeel van het team goede prestaties neer te kunnen zetten.  Afzeggen van een training is daarom niet gewenst. In bijzondere situaties zal een selectielid ruim voor de training dit moeten melden bij de docent. Er word natuurlijk rekening gehouden met school, maar we kunnen helaas geen rekening houden met andere sporten, feestjes, etenstijd, tijden van broertjes en zusjes in andere lessen, oppas e.d.      Soms zullen er keuzes gemaakt moeten worden!
TRAININGEN
Wanneer de training in de week voor een wedstrijd of demonstratie niet bezocht wordt, danst het desbetreffende lid tijdens deze wedstrijd of demonstratie niet mee. Bij blessures wordt aanwezigheid verwacht om te kijken naar de vorderingen van de teamgenoten. Gedurende het jaar worden in de trainingen belangrijke aanwijzingen gegeven waar een lid aan moet werken. Selectieleden en de docent kunnen in deze gesprekken hun verwachtingen van beide kanten uitspreken. O.a. de aanwezigheid, inzet, kwaliteit, houding, technieken, etc. worden besproken. Ouders en leden kunnen ook altijd een gesprek aanvragen. Ook wordt er regelmatig informatie uitgewisseld via mail of groepsapp. Ook hier wordt een actieve houding bij verwacht. Voor jonge selectieleden zijn de ouders het aanspreekpunt.
WEDSTRIJDEN
Deelname aan deze wedstrijden is voor iemand die traint bij de selectie verplicht.
Wedstrijden worden doorgaans in het weekend georganiseerd, men dient dus op zaterdagen en/of de zondagen beschikbaar te zijn. Het kan voor komen dat er een bus wordt gehuurd zodat alle leerlingen tegelijkertijd vertrekken en gezamenlijk weer terug komen. Zijn er competities waarvan de teams over de hele dag zijn ingedeeld, dan wordt het vervoer niet verzorgd door de dansschool. Samen rijden kan onderling door de ouders geregeld worden. Daarnaast wordt in alle groepen een eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan wedstrijden en demonstraties (inschrijfgelden, wedstrijdpaspoorten, reiskosten) en kleding etc. Dansschool Dolores kleding o.a sweater of vest/ T-shirt en schoeisel is verplicht om aan te schaffen, zodra de kleding verkleurd of te klein is geworden, is het lid verplicht om dit opnieuw aan te schaffen. In uitzonderlijke gevallen kan de docent bepalen dat een selectielid niet meedoet met een wedstrijd of optreden, als dit in het teambelang is, ook als het lid wel alle trainingen heeft meegedaan.
Ik ben trots op onze selecties en wensen hen goede en sportieve resultaten toe in het komende seizoen!
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze verwachtingen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar; info@dansschooldolores.nl